top of page

Tjänster Privatperson

Gardipel designar trivsamma och hållbara utomhusmiljöer så du kan njuta av din natur när du vill
 

Fästpunkt 1

Förberedelser

Efter ni har kontaktat mig via mail, får ni ett frågeformulär som ni ska fylla i och maila tillbaka tillsammans med en tomtkarta och eventuella bilder som kommer bli vårt underlag vid första mötet hos er. 

Mötet

Vid vårt första möte hos er går vi igenom trädgårdens förutsättningar och ert ifyllda frågeformulär. På plats diskuterar vi också idéer och skissar på en funktionsplan för ta fram de bästa lösningarna för dig, huset och tomten.

Kreativa processen

Efter mötet sammanställs allt och en enklare skalenlig ritning görs, som sedan mailas till dig så du får möjlighet att göra justeringar och följa med under arbetets gång.

Därefter byggs gestaltningsförslaget vidare.

Leverans

Vid färdigställt gestaltningsförslag, bokar vi in ett möte hos dig över en kopp kaffe för gå igenom förslaget. Även här får du möjlighet att göra ändringar. 

Därefter mailas det färdiga trädgårdsprojektet till dig. Självklart går det bra att få den i handen också.

bottom of page